X REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
pdf icon POZIV ZA X REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

pdf icon 1. Usvajanje Zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine akcionara od 30.09.2014. godine

pdf icon 2. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa izveštajem revizora, za preduzeće "Ivan Milutinović" - PIM a.d.
pdf icon 3. Usvajanje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2014. godinu  preduzeća "Ivan Milutinović" - PIM a.d.

pdf icon 4. Usvajanje Konsolidovanog finansijkog izveštaja za 2014. godinu sa izveštajem revizora, za PIM grupu