XIII REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PIM-a
pdf icon POZIV ZA XIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

pdf icon 1. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara od 03.02.2017. godine

pdf icon 2. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu sa izveštajem revizora, za preduzeće "Ivan Milutinović" - PIM a.d.
pdf icon 3. Usvajanje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2016. godinu  preduzeća "Ivan Milutinović" - PIM a.d.

pdf icon 4. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016. godinu sa izveštajem revizora za PIM grupu