XIV REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PIM-a
pdf icon POZIV ZA XIV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

pdf icon 1. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara od 28.11.2017. godine

pdf icon 2. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu za preduzeće "Ivan Milutinović" - PIM a.d.
pdf icon 3. Usvajanje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2017. godinu  preduzeća "Ivan Milutinović" - PIM a.d.

pdf icon 4. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa izveštajem revizora za PIM grupu