XVI REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PIM-a
pdf icon POZIV ZA XVI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

pdf icon 1. Usvajanje Zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2019. godine

pdf icon 2. Usvajanje Statuta preduzeća za vodne puteve "Ivan Milutinović" - PIM a.d.
pdf icon 3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu za preduzeće "Ivan Milutinović" - PIM a.d.
pdf icon 4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu  preduzeća "Ivan Milutinović" - PIM a.d.

pdf icon 5. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora za PIM grupu