I VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PIM-a


pdf icon POZIV ZA I VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

pdf icon 1. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara od 12.06.2017. godine

pdf icon 2. Donošenje Odluke o sprovodjenju izmena Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i konverzije potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog u kapital Društva