VI REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
pdf icon POZIV ZA VI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
pdf icon 1.. Usvajanje Zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara od 04.02.2013. godine.
pdf icon 2. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu, za preduzeće „Ivan Milutinović“ - PIM, a.d. u restrukturiranju.
pdf icon 3. Donošenje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2012. godinu, preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
pdf icon 4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012. godinu, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.