Nauticko selo - Boljevci

NAUTIČKO SELO «BISER» U BOLJEVCIMA, GRADSKA OPŠTINA SURČIN

U razvojnom planu Gradske opštine Surčin predviđena je izgradnja i uređenje nautičkog sela „Biser“ u Boljevcima, na km 34+500 reke Save. Opština Surčin je u tom cilju izvršila nabavku 15 kamp kućica na vodi, raspoređenih u tri jednake celine, međusobno povezanih šetnim stazama. Radi stabilnosti celog kompleksa, neophodno je bilo predvideti fiksiranje kućica i šetnih staza za potreban broj pobijenih šipova.

Projektno rešenje i izvođenje radova povereno je Preduzeću za vodne puteve „Ivan Milutinović“-PIM. Investitor radova je gradska Opština Surčin i Javno komunalno preduzeće Surčin.

Sa realizacijom Ugovora, vrednog 19.513.081,34 dinara, otpočelo se tokom jula 2009. godine. Prema PIM-ovoj projektnoj dokumentaciji izvedeni su radovi, angažovanjem plovne mehanizacije i opreme za izvođenje radova na vodi, visokog rizika, kao i specijalizovanog zanatskog osoblja PIM-a.

Выполнение работ:

Počelo se sa pobijanjem 27 komada šipova, prečnika 419mm, dužine 20m, prema projektom utvrđenom rasporedu. Šipovi su delimično punjeni betonom i zatvoreni poklopcima.

Paralelno sa ovim radovima, u PIM-ovom brodoservisu u Brnjici, vršila se izrada dva komada čeličnih pontona, dimenzija 4x3x1m, kao i izrada dva čelična mosta, svaki dužine 15m i širine 1 m. Pontoni su predviđeni za oslanjanje prilaznih mostova sa obale, kao i povezivanje u jednu celinu sa šetnim stazama.

Ove čelične konstrukcije su, PIM-ovom plovnom i suvo-zemnom mehanizacijom, prebačene do Boljevaca, gde je izvršena montaža na potrebnu poziciju.

Posle finalnog farbanja šipova, pontona i mostova, pristupilo se postavljanju šetnih staza i kućica.

Zbog obezbeđenja stabilnosti celog kompleksa na različitim vodostajima, izrađene su specijalne vođice u PIM-ovoj radionici „Sava“, konstruisane sa pomičnim valjcima za praćenje visokog i niskog vodostaja.

Radi kompletitanja cele slike, urađeni su finalni zanatski radovi, kao što su prelazne rampe sa pontona na šetne staze, čime se postiže kontinuitet i bezbednost pri prelazu sa pontona na šetne staze.

Ovaj Projekat će biti još jedna referenca Preduzeća PIM, u nadi da će svoje kapacitete upošljavati na novim, specifičnim poslovima iz svoje delatnosti.

www.pim.co.rs © 2010 Sva prava zadrzana.
Powered by: Strahinja Manic