Preduzeće za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ-PIM AD je vodeće preduzeće za izgradnju objekata na vodnim putevima u Republici Srbiji i okruženju.

Kompanija PIM ima dugu i uspešnu tradiciju izgradnje luka i drugih objekata u raznim krajevima sveta.

PIM radi pod današnjim imenom od 1952. godine, ali početak aktivnosti preduzeća datira još od 20-tih godina prošlog veka. Tada su izvedeni prvi radovi na rekama Dunavu i Savi na jugoslovenskoj teritoriji. Nekoliko manjih preduzeća tadašnje Jugoslavije specijalizovanih za iskopavanje, gradnju i kanalizaciju, koja su izvodila različite radove na rekama između dva svetska rata, ujedinilo se 1951. godine u kompaniju pod imenom “Dunav”. Tokom 1952. godine “Dunav” je ime promenio u "Preduzeće IVAN MILUTINOVIĆ" i otada uspešno projektuje i izvodi brojne radove, pod ovim imenom, širom zemlje i sveta.

Tokom ovog perioda IVAN MILUTINOVIĆ-PIM je izveo nekoliko velikih projekata u Jugoslaviji i drugim zemljama. Jedan od prvih, uspešno završenih, velikih poslova bio je uzdignuti put preko močvarnog zemljišta Skadarskog jezera, za prugu Beograd-Bar u Jugoslaviji 1958. godine. Nakon tri godine IVAN MILUTINOVIĆ-PIM je dao prvu ponudu na međunarodnom građevinskom tržištu i ugovorio nasipanje Slanih jezera u Kalkuti, Indija.

Delatnosti preduzeća IVAN MILUTINOVIĆ-PIM mogu se svrstati u sledeće tri celine:
- Izvođenje kapitalnih investicionih radova
- Proizvodnja i isporuka građevinskog materijala i
- Pružanje specijalizovanih usluga kao što su: vodni transport, podvodni radovi, dizajn i konsalting, projektantske usluge, brodoremont.

Među investicionim objektima koje je izveo IVAN MILUTINOVIĆ - PIM svakako treba navesti objekte pomorske gradnje i to:
- pomorske luke Paradip i Halidija u Indiji; Šuvaik u Kuvajtu; Misurata i Bengazi u Libiji; Čalna u Bangladešu; Um Kasr u Iraku i proširenje luke Bar u Jugoslaviji i luke Reni u SSSR-u.
- pomorska brodogradilišta u Čitagongu (Bangladeš), Bombaju, Kuvajtu, Bijeloj, Tivtu i Um Kasru (Irak)
- pomorske ribarske luke u Tunisu (Sus, Sukrin i Sajada); Libiji (Abu Kamaš, Marsa Zuaga, Zanzur, Homs, Zrik, Sirt, Bengazi, Tolmeida i Ein Gazala); Sulaibihat i pet ribarskih molova u Kuvajtu.
- marine u Kuvajtu sa putničkim terminalima i hoverkraft rampama

Preduzeće IVAN MILUTINOVIĆ-PIM je izvelo i mnogobrojne objekte na unutrašnjim plovnim putevima:
-pristaništa na unutrašnjim plovnim putevima na Dunavu: u Apatinu, Vukovaru, Beogradu, Pančevu, Smederevu, Tekiji, Kladovu i industrijsko pristanište u Prahovu; pristaništa na Savi: u Brčkom, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Zabrežju; na Dravi u Osijeku; na Tisi u Senti; pristanište Garmat Ali u Basri (Irak) i dr.
-objekti na unutrašnjim plovnim putevima kao što su: prevodnica na kanalu Dunav-Tisa-Dunav u Vrbasu, zagat i predpristanište na brani na Tisi u Bečeju, zagat na brani Ðerdap 1 i mnoge druge.
-rečna brodogradilišta u Beogradu i Kladovu;
-regulacija reka i uređenje obala Dunava, Save, Drave, Velike Morave i njihovih pritoka;
-uređenje obala Save i Dunava u Beogradu i Novom Sadu kao i u Zemunu.

Tradicionalna delatnost Preduzeća IVAN MILUTINOVIĆ-PIM je bagerovanje, nasipanje terena i zemljani radovi. Među već izvedenim bagerskim radovima treba spomenuti sledeće:

-izrada osnovne kanalske mreže hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav;
-nasipanje Slanih jezera u Kalkuti (Indija);
-bagerovanje i nasipanje luka Paradip, Haldija, Visakapatnam, Marmugao-Goa i Bombaj (Indija); Šuvajk u Kuvajtu; Misurata i Bengazi u Libiji;
-izrada odbrambenih nasipa duž Save i Dunava u Jugoslaviji;
-bagerovanje i produbljivanje unutrašnjih plovnih puteva;
-izrada odlagališta pepela u Obrenovcu i Kostolcu.

Polaganje podvodnih cevovoda je jedna u nizu delatnosti kojom se PIM uspešno bavi. Navešćemo samo neke:
-podvodni rečni prelazi za gasovode preko Dunava u Batajnici, Tise u Senti, Tamiša u Pančevu, Save u Ostružnici i Šapcu, Morave u Ćupriji i Drine u Loznici.
-podvodni rečni prelazi za naftovode preko Dunava u Vukovaru, Save u Slavonskom Brodu, Ruščici u Sisku i Tise u Titelu
-podvodni rečni prelazi za vodovode u Beogradu i Pančevu

U mogućnosti preduzeća IVAN MILUTINOVIĆ-PIM spadaju i:
-Izgradnja vodozahvata za rashladnu vodu kao što su vodozahvati za termoelektrane u Homsu (Libija), Novom Sadu, Obrenovcu i Duđaili u Iraku;
-Objekti snabdevanja vodom, gde spadaju reni bunari u Beogradu, kaptača Mareze u tadašnjem Titogradu (danas Podgorica), vodovodne mreže u mnogim mestima u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu
-Kanalizacioni sistemi, kao što su kanalizacioni kolektori u Beogradu, Nikšiću i Titogradu (Podgorici), postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću i Trebinju i kanalizacione mreže u mnogim mestima u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu
-Putevi, železnice i mostovi, gde spadaju pomenuti nasip preko Skadarskog jezera na pruzi Beograd-Bar, most na Morači u Titogradu, pristupni putevi i unutrašnje saobraćajnice u mnogobrojnim lukama i niz sličnih projekata
-Zgrade, administrativne, industrijske i stambene i zatvorena skladišta na mnogim lokacijama bivše Jugoslavije i drugih država.

Jedna od stalnih i važnih delatnosti PIM-a je proizvodnja, transport i isporuka kamenog materijala iz sopstvenog kamenoloma. Ovi agregati upotrebljavaju se za građevinarstvo, hidrotehniku, puteve, železnicu, hemijsku industriju, metalurgiju i na mnogim drugim mestima, kao i za sopstvene potrebe
Pored izgradnje navedenih investicionih objekata IVAN MILUTINOVIĆ-PIM je u proteklom periodu razvio i niz drugih uslužnih delatnosti od kojih su najvažnije sledeće:

-Vodni transport građevinskog materijala - šljunka, peska, lomljenog kamena, cementa, kao i drugih vrsta robe (ugalj itd.). Vrši se eksploatacija ovih materijala i njihova distribucija do kupca u količinama od preko 5 miliona tona godišnje.
-Podvodni radovi, vađenje potopljenih objekata (oko 1100), polaganje podvodnih kablova, cevovoda, podvodne montaže i inspekcije na mnogobrojnim objektima u zemlji i svetu
-Projektovanje i konsultantske usluge, počev od snimanja i istražnih radova pa do nadzora nad izvođenjem investicionih radova. Veliki broj navedenih objekata projektovan je u sopstvenom projektantskom zavodu.
-Inženjering usluge, uključujući i izvođenje objekata po sistemu “ključ u ruke”
-Održavanje mehanizacije, suvozemne i plovne, uključujući i izgradnju plovnih objekata za potrebe preduzeća i drugih.

Aktivnosti Preduzeća IVAN MILUTINOVIĆ-PIM pokrivaju sve faze izgradnje objekata u širokom spektru građevinarstva i pomorskog inženjeringa, počev od projektovanja, pa do izvođenja objekata i njihovog održavanja, po sistemu “ključ u ruke”.

www.pim.co.rs © 2010-2022. Sva prava zadržana.
Dizajn: Strahinja Manić

Update: V. Miladinović