IZRADA OBALOUTVRDE DUNAVA KOD DONJEG MILANOVCA

Preduzeće za vodne puteve „Ivan Milutinović“-PIM nastavljajući odličnu saradnju sa privrednim društvom „Hidroelektrane Đerdap“ izradilo je obaloutvrdu kod Donjeg Milanovca po ugovoru broj A-1334 od 30.04.2009. godine u vrednosti 16.198.500,00 dinara. Plodna saradnja nastavljena je na održavanju i sanaciji obaloutvrde duž puta pored Đerdapskog jezera na deonici Hladne vode-Kožica i Tekija-Suva jaruga ugovorom A-2378 od 17.07.2009. čija je vrednost 10.687.000,00. Pored navedenog izvršeno je i pobijanje šipova za plovni valobran gradske plaže u Donjem Milanovcu po ugovoru A-2067/1 u vrednosti 759.760,00 dinara.

Ukupna vrednost radova iznosi 27.645.260,00 bez PDV-a

U skladu sa idejnim projektom rok za završetak ugovorenih radova bio je 150 kalendarskih dana.


Nakon izvršenog geodetskog snimanja terena iz PIM-ovog kamenoloma dopremljen je birani kamen prečnika 150-450 mm.

Kamena figura formirana je u svemu prema tipskom poprečnom preseku datom u okviru postojeće projektne dokumentacije.

Materijal potreban za izgradnju obaloutvrde dopremljen je PIM-ovim plovnim sredstvima koje nose oznake 65001, 65002, 65005, 65006, 65007, 65008.

Izvršena je nabavka, dopremanje i ugradnja cementnog maltera za dresovanje kosine obaloutvrde i berme iznad kote vode.

Ljudstvo i tehnika preduzeća „Ivan Milutinović“-PIM transportovali su mašinskim putem iz plovnog objekta ugradili tucanik prečnika 15-60 mm. Prosečna dužina puta kojim je dopreman kamen i tucanik iznosila je 50 kilometara.

Tucanički materijal služi kao filterski sloj za lomljeni kamen i stavlja se ispod kamene figure u količini koja zavisi od pojedinačnog profila. Nabavljen je, dopremljen i ugrađen armirani beton MB 20 te armatura GA 240/360 za izradu završne grede i betonskog propusta.

Plodna saradnja nastavljena je na održavanju i sanaciji obaloutvrde duž puta pored Đerdapskog jezera na deonici Hladne vode-Kožica i Tekija-Suva jaruga ugovorom A-2378 od 17.07.2009. čija je vrednost 10.687.000,00

Pobijanje šipova, izvršeno sa vode plovnom napravom Žiča, urađeno je radi plovnog valobrana gradske plaže u Donjem Milanovcu i služilo je za jedriličarski kup Đerdapa i Balkanske igre u jedriličarstvu.

www.pim.co.rs © 2010 Sva prava zadrzana.
Powered by: Strahinja Manic