IZVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI OBALOUTVRDE

Radovi na izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Dunav u Zemunu započeli su početkom decembra prošle godine, nakon potpisivanja Ugovora 14.11.2006. godine, između preduzeća "Ivan Milutinović" - PIM, a.d. u restrukturiranju i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Republička direkcija za vode (br. 401-00-15111/2006-07). Stručni nadzor na ovom objektu je vršio JVP "Srbijavode". Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su iz NIP-a.

Ukupna vrednost radova je 84.368.860,70 din

Preduzeće za vodne puteve "Ivan Milutinović" - PIM, a.d. u restrukturiranju je pored neophodnih pripremnih radova, koji su sastavni deo svakog projekta, izvelo kompletne radove na izgradnji obaloutvrde u Zemunu.

Preduzeće "Ivan Milutinović" – PIM, u izgradnju i zidanje obaloutvrde ugradilo je sledeće materijale:

I. Kameni materijal (tucanik i lomljeni kamen)

-Sav materijal proizveden je u PIM-ovom kamenolomu "Jelenska stena" u Golupcu.
-Transport materijala na relaciji Golubac-Zemun izvršen je PIM-ovim guračima "Kablar" i "Topola", a u PIM-ovim baržama serije "77" (3 kom.) i košlepovima serije "65" (3 kom).
-Ugradnja u obaloutvrdu vršena je PIM-ovim samoistovarnim postrojenjima "Studenica" i "Platičevo II".

II. Šljunkoviti i peskoviti materijal

-Sav materijal proizveden je PIM-ovim refulernim bagerima "Stig" (Veliko Gradište) i "Dunav II" (Zemun).
-Transport materijala na relaciji Veliko Gradište - Zemun izvršen je PIM-ovim guračima "Kablar" i "Topola", a u PIM-ovim baržama serije "77" (3 kom.) i šlepovima serije "65" (3 kom)

III. Betonski blokovi tipa "Dunav", dimenzija 20x25x40

-Blokovi proizvedeni, pakovani i transportovani sa PIM-ove fabrike betona u Krnjači
-Zbog nemogućnosti direktnog transporta na gradilište (neprilagođenost postojećih saobraćajnica), blokovi su PIM-ovim šleperom dopremani na desnu obalu reke Save, kod Brankovog mosta.
-PIM-ovim plovnim napravama "Vir" i "Žiča" vršen je pretovar blokova na plovne skele "Jelen" i "Bečej", nakon čegasu iste odvožene m/č "Herkules" do gradilišta u Zemunu.

Napomena:
Plovne naprave "Vir" i "Žiča" opremljene su dizalicama - bagerima, tako da se koriste za: pobijane šipova i talpi na vodi, kao i iskopu, utovaru i pretovaru svih vrsta materijala na vodi.

IV. Ugrađeni beton

-Beton proizveden na PIM-ovoj fabrici betona u Krnjači, a prevoz i ugradnju vršili PIM-ovi automikseri

V. Geotekstil tip 500

-Geotekstil nabavljen od proizvođača, a ugradnju vršili PIM-ovi radnici.

VI. Armatura

-Armatura nabavljena od proizvođača, a ugradnju vršili PIM-ovi radnici.

VII. Na gradilištu obaloutvrde bila su angažovana i sledeća PIM-ova sredstva:

- Hidraulični bager BGH 1000 c
- Utovarivač UTL 160 c
- Buldožer TG 140
- Kiper Tatra 815
- Ronilačke barke, 2 kom
- Ravne blatnjače - pletne, 2 kom

Informacija:
Sve postojeće obaloutvrde u Beogradu, na rekama Sava i Dunav, kao i Topčiderskoj reci, izgradilo je preduzeće "Ivan Milutinović" - PIM, u periodu od početka 70-tih do sredine 90-tih godina. Pored Beograda, izgrađene su i obaloutvrde u: Grockoj, Golupcu, Novom Sadu, Donjem Milanovcu, Tekiji....

VIII. Projekat

Projekat je urađen, po hitnom postupku, zbog poplava koje su nas zadesile 2006. godine. Radovi su urađeni samo na osnovu TIPSKOG POPREČNOG PRESEKA. Po našom sudu, isti su izvedeni isključivo zahvaljujući višegodišnjem iskustvu Preduzeća „Ivan Milutinović“ –PIM i saradnje koju smo imali sa „Srbijavode“.

www.pim.co.rs © 2010 Sva prava zadrzana.
Powered by: Strahinja Manic